Quin és el cost de la plaça?

En cas de plaça pública, el cost ve determinat pels barems, que en funció ingressos i patrimoni de la persona, determina el Departament de Treball, Afers socials i famílies de la Generalitat de Catalunya.

En cas de plaça privada, cada centre té el seu cost segons les necessitats de cada persona (grau d’autonomia) i tipus d’habitació (individual o compartida).

Podeu consultar aquests preus demanant aquesta informació a través del formulari de cada residència. 

Informar-vos que el Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, posa a la vostra disposició la PEV-Prestació econòmica vinculada al servei, que consisteix en una prestació personal i periòdica, subjecta al grau i al nivell de dependència i capacitat econòmica de la persona beneficiària que està destinada a la cobertura de les despeses d’aquests serveis.

Què he de fer per entrar a una residència?

Podeu contactar directament amb el centre residencial que desitgeu (telefònicament o a través del formulari web que hi trobareu) per agendar una primera visita, on us mostrarem el centre i us explicarem el seu funcionament i les condicions d’ingrés sense cap tipus de compromís. 

El que us demanaran en aquest primer contacte és si teniu ja tramitada la Llei de dependència. 

Un cop us decidiu per una de les nostres residències, us apuntarem a la llista d’espera, temps que dependrà segons la disponibilitat de cada centre. 

En el cas de plaça privada, pot ser que també es realitzi una visita a domicili per valorar conjuntament l’ingrés de la persona.

S’ofereix assessoria per a tramitar ajudes de la llei de dependència?

Sí, l’equip de treballadores socials de cada centre us pot facilitar aquesta informació, la documentació i ajudar-vos en el tràmit. 

Si no volem o necessitem una estada permanent podem anar a la residència uns dies temporalment?

I tant! Tots els nostres centres, excepte la Residència Assistida Font dels Capellans que és 100% pública, oferim estades temporals per adaptar-nos a les necessitats de cadascú, sempre i quan hi hagi disponibilitat. 

Quins graus de dependència s’accepten a les residències?

Els nostres centres segueixen el model d’atenció centrada en la persona, per tant, atenem a qualsevol persona independentment del seu grau de dependència.

Amb excepció de la residència assistida Font dels Capellans, que al ser pública, la Generalitat de Catalunya només en permet l’accés a partir del grau 2. 

Quin és l’horari de visites pels familiars al centre? 

Les visites es poden realitzar a qualsevol hora i dia de l’any, sempre que es respecti el descans de les persones que hi viuen. 

Hi ha espais específics per a què les persones ateses puguin rebre els seus familiars i amics?

Sí, tenim espais on la família i amics es poden trobar amb el seu familiar i gaudir-ne sense preocupacions amb total privacitat.

Quines activitats ofereix la residència?

Totes les activitats estan adaptades als gustos, preferències i necessitats de les persones que hi viuen. Es realitzen activitats terapèutiques i estimulatives: psicoestimulació, fisioterapia rehabilitadora, estimulació sensorial, educació per a la salut i activitats artístiques. Oferim també activitats funcionals i cognitives. Fomentem les relacions socials i amb l’entorn. I gaudim de l’oci i el temps lliure. També realitzem activitats obertes amb les famílies.

Els nostres programes aposten per la innovació i estan pensats en oferir l’atenció centrada en la persona. D’aquesta manera, dissenyem activitats durant tot el dia perquè les persones puguin escollir entre un ampli ventall d’activitats.  

On s’elabora el menjar?

L’elaboració del menjar depèn de cada centre. Hi ha centres amb cuina pròpia i centres amb càtering, però en tots s’adapten els menús segons les necessitats de cada persona. 

Per a més informació sobre els àpats podeu contactar directament amb el centre residencial que desitgeu. 

Es pot adaptar el menú?

Sí, oferim diverses opcions de dietes i menús segons necessitats i criteris nutricionals. Els menús són adaptables per temes d’intoleràncies, al·lèrgies, dietes adaptades a situacions concretes (colesterol, hipertensió, etc.) 

Es vigilen les necessitats dietètiques de cada persona atesa? 

Sí. L’equip de professionals que elaboren els àpats segueixen les pautes marcades pel servei mèdic i l’equip nutricionista.  

S’ofereix servei religiós?

Sí. Tots els nostres centres tenen la possibilitat de poder gaudir de servei religiós. Per a més informació, podeu contactar amb el centre desitjat. 

Les persones que viuen a la residència poden sortir fora del centre? 

Sí, els nostres centres són oberts, les persones poden sortir i entrar segons el seu grau d’autonomia quan ho requereixen i a més, estimulem la seva sortida perquè puguin seguir mantenint la relació amb el seu entorn. En situacions excepcionals com per exemple amb el coronavirus, seguim la normativa i protocols marcats per la Generalitat de Catalunya

Hi ha servei mèdic als centres?

Sí, tots els nostres centres ofereixen un servei de consulta mèdica per a totes les persones que hi viuen per a un seguiment periòdic, revisions i canvis de tractaments. I tot el que se’n derivi d’aquestes accions, s’informa i es consulta amb les famílies. També gestionem receptes, consultes amb especialistes, analítiques, entre d’altres, coordinadament amb el CAP (Centre d’Atenció Primària) que correspon a cada zona. 

Hi ha servei de podologia als centres?

Sí, tots els nostres centres en les seves mateixes instal·lacions ofereixen el servei de podologia per atendre les necessitats dels residents amb un suplement del cost de la plaça. Podeu consultar el preu d’aquest suplement en cadascun dels centres.

Ens hem d’encarregar nosaltres de portar la medicació?

No, s’encarrega cada centre amb la seva farmàcia proveïdora. 

Hi ha servei de perruqueria als centres?

Sí, tots els nostres centres en les seves mateixes instal·lacions ofereixen el servei de perruqueria per atendre les necessitats dels residents amb un suplement del cost de la plaça. Podeu consultar el preu d’aquest suplement en cadascun dels centres.

Treballeu l’autonomia de la persona atesa?

Sí, i de fet és un dels nostres principals objectius. Tenim un equip professional multidisciplinar (fisioterapeutes, terapeutes, psicòlegs, auxiliars, etc) que treballen per recuperar i/o mantenir l’autonomia, en base a les potencialitats i capacitats de la persona. 

Realitzeu exercicis per exercitar la memòria de la gent gran?

Sí, tots els nostres centres ofereixen exercicis d’estimulació cognitiva i activitats específiques per cada persona en funció de les necessitats mitjançant tallers de memòria, estimulació cognitiva, passejades, xerrades, reminiscència, entre d’altres.

Ateneu a persones amb Alzheimer o demència?

Sí, tots els nostres centres ofereixen exercicis d’estimulació cognitiva i activitats específiques per cada persona amb alzheimer o qualsevol tipus de demència, en funció de les necessitats mitjançant tallers de memòria, estimulació cognitiva, passejades, xerrades, reminiscència, entre d’altres.

Oferiu cures pal·liatives?

Sí, els nostres equips de professionals estan preparats i capacitats per donar una atenció digna al procés d’atenció de final de vida i d’acompanyament a la família. 

Si necessiteu atenció mèdica a domicili, des de Suara oferim també aquest servei, visita’ns aquí.  

Puc fer alguna suggerència o proposta de millora? 

Sí, els familiars de les persones ateses ens poden fer arribar suggeriments i/o propostes de millora a través dels nostres canals de comunicació.

Les persones residents, també ens poden fer arribar les seves propostes de millora quan ho desitgin pels canals de comunicació establerts o verbalment. A més comptem amb comissions periòdiques d’avaluació per recollir-les. 

Què necessita portar el primer dia d’ingrés la persona atesa? 

Després de la primera trobada, cada centre arribat el cas d’ingrés, us informarà de les instruccions necessàries a seguir.