El nostre model residencial

L’objectiu dels nostres centres residencials és millorar la qualitat de vida i el benestar de les persones que hi viuen. 

La persona és la raó de ser del centre, treballem des del Model d’Atenció Centrat en la Persona (ACP), ens organitzem partint dels seus interessos i preferències. Oferim un lloc per viure en el que donar continuïtat a la trajectòria vital adaptant-nos als desitjos i estil de vida, donant valor a la singularitat de cadascuna de les persones. 

Facilitem que es mantinguin els vincles amb la família i els amics, flexibilitzant horaris,  oferint espais de relació i proporcionant mitjans tecnològics.

Proposem activitats significatives i de caràcter terapèutic, adaptades a les diferents capacitats, respectant els ritmes de cadascú.

Som membres actius de la comunitat, formem part del territori, aportem i gaudim dels seus béns socials i culturals.

El nostre model d’atenció: la dignitat de la persona

El nostre model d’atenció es basa en el d’atenció centrada en la persona (ACP), que parteix del reconeixement de la DIGNITAT de la persona. Donar-li un tracte digne significa que les nostres atencions en el centre es concentren en el seu benestar físic i emocional, el respecte i suport a les pròpies decisions i preferències en relació a la seva cura i vida quotidiana, la protecció i garantia de la intimitat i privacitat, la cura de la salut i la imatge personal, la promoció de la independència des de la creació d’entorns físics i socials facilitadors, el respecte a l’edat adulta, etc.

Els principis fonamentals pel quals ens basem són, l’autonomia (entenent-se com el “dret a decidir”), la individualitat (totes les persones són iguals però cadascuna és única i irrepetible), la independència, la integralitat, la participació, la inclusió social (com a membres actius de la comunitat) i la continuïtat en l’atenció.

El nostre model d’atenció: el respecte

Treballem amb el model d’atenció centrat en la persona, tenint present el principi ètic que el fonamenta i que guia el treball de tot el respecte a la dignitat de la persona entesa com que cada persona és diferent i té la seva manera de viure, per tant l’enfoc del nostre treball professional és:

 • La persona és l’eix vertebrador
 • La vida quotidiana en el centre l’escull la persona
 • Les activitats de vida diària són l’eix central
 • Respectem els drets de les persones grans perquè són els mateixos que qualsevol altre grup d’edat i són tractats respectant la seva dignitat
 • Situem la mirada en les capacitats de la persona
 • Els suports són personalitzats
 • Facilitem les relacions
 • Garantim els principis ètics
 • Col·laborem amb les famílies
 • Dissenyem amb i per a tothom
 • Som transparents
 • Treballem en xarxa

Cada persona és diferent i té la seva manera de viure

Model d'atenció centrat en la persona

El nostre model d'atenció: la dignitat de la persona

El nostre model d'atenció es basa en l'atenció centrada en la persona (ACP), que parteix del reconeixement de la DIGNITAT de la persona.

Donar-li un tracte digne significa que les nostres atencions al centre es concentren en el seu benestar físic i emocional, el respecte i suport a les pròpies decisions i preferències en relació a la seva cura i vida quotidiana, la protecció i garantia de la intimitat i privacitat, la cura de la salut i la imatge personal, la promoció de la independència des de la creació d'entorns físics i socials facilitadors, el respecte a l'edat adulta, etc.

Els principis fonamentals pels que ens basem són, l'autonomía (entesa com el “dret a decidir”), la individualitat (totes les persones són iguals però cada una és única i irrepetible), la independència, la integralitat, la participació, la inclusió social (com a membres actius de la comunitat) i la continuitat en l'atenció.

Model d'atenció als centres: el respecte

El nostre model d'atenció: el respecte

Treballem amb el model d'atenció centrat en la persona, tenint present el principi ètic que el fonamenta i que guia el treball de tot el respecte a la dignitat de la persona entesa com que cada persona és diferent i té la seva manera de viure, per tant l'enfocament del nostre treball professional és:

Icon star
 • La persona és l'eix vertebrador
 • La vida quotidiana al centre l'escull la persona
 • Les activitats de vida diària són l'eix central
 • Respectem els drets de la gent gran perquè són els mateixos que qualsevol altre grup d'edat i són tractats respectant la seva dignitat
 • Posem la mirada en les capacitats de la persona
 • El suport és personalitzat
 • Facilitem les relacions
 • Garantitzem els principis ètics
 • Col·laborem amb les famílies
 • Dissenyem amb i per tothom
 • Som transparents
 • Treballem en xarxa