El nostre model residencial

La persona és la raó de ser dels nostres centres, treballem des del Model d’Atenció Centrat en la Persona (ACP), ens organitzem partint dels seus interessos i preferències. Oferim un lloc per viure en el que donar continuïtat a la trajectòria vital adaptant-nos als desitjos i estil de vida, donant valor a la singularitat de cadascuna de les persones. 

Facilitem que es mantinguin els vincles amb la família i els amics, flexibilitzant horaris,  oferint espais de relació i proporcionant mitjans tecnològics.

Proposem activitats significatives i de caràcter terapèutic, adaptades a les diferents capacitats, respectant els ritmes de cadascú.

Som membres actius de la comunitat, formem part del territori, aportem i gaudim dels seus béns socials i culturals.

Model d'atenció centrat en la persona

El nostre model d'atenció: la dignitat de la persona

El nostre model d'atenció es basa en l'atenció centrada en la persona (ACP), que parteix del reconeixement de la DIGNITAT de la persona.

Donar-li un tracte digne significa que les nostres atencions al centre es concentren en el seu benestar físic i emocional, el respecte i suport a les pròpies decisions i preferències en relació a la seva cura i vida quotidiana, la protecció i garantia de la intimitat i privacitat, la cura de la salut i la imatge personal, la promoció de la independència des de la creació d'entorns físics i socials facilitadors, el respecte a l'edat adulta, etc.

Els principis fonamentals pels que ens basem són, l'autonomía (entesa com el “dret a decidir”), la individualitat (totes les persones són iguals però cada una és única i irrepetible), la independència, la integralitat, la participació, la inclusió social (com a membres actius de la comunitat) i la continuitat en l'atenció.

Model d'atenció als centres: el respecte

El nostre model d'atenció: el respecte

Treballem amb el model d'atenció centrat en la persona, tenint present el principi ètic que el fonamenta i que guia el treball de tot el respecte a la dignitat de la persona entesa com que cada persona és diferent i té la seva manera de viure, per tant l'enfocament del nostre treball professional és:

Icon star
 • La persona és l'eix vertebrador
 • La vida quotidiana al centre l'escull la persona
 • Les activitats de vida diària són l'eix central
 • Respectem els drets de la gent gran perquè són els mateixos que qualsevol altre grup d'edat i són tractats respectant la seva dignitat
 • Posem la mirada en les capacitats de la persona
 • El suport és personalitzat
 • Facilitem les relacions
 • Garantitzem els principis ètics
 • Col·laborem amb les famílies
 • Dissenyem amb i per tothom
 • Som transparents
 • Treballem en xarxa
Centres residencials Suara
Coneix les nostres residències per a gent gran
Centres residencials Suara