L'Anna Gasca Palomer és la nova directora del Centre Residencial Torreblanca des del passat 1 d'abril. Llicenciada en Dret per la Universitat de Girona, l'Anna està especialitzada en l'Administració i la Gestió de centres residencials, acumulant una experiència de més de 10 anys en matèria de gestió de recursos assistencials i residencials per a la gent gran.

Davant aquest nou repte al capdavant del centre, l'Anna defineix el seu lideratge com a "proper, basat en el treball multidisciplinari i en equip, amb profunds valors i amb una clara vocació de servei", fruit de la seva experiència en la creació de nous models de gestió i en la integració i convivència del model social i sanitari després de la Covid-19. Tot amb un únic objectiu: el de preservar els drets, l'autonomia, el benestar i la salut de les persones ateses, "cuidant-les i acompanyant-les en les seves necessitats i respectant la seva forma de viure com si estiguessin a casa".

En aquest sentit, fent referència al model d'Atenció Centrada en la Persona, l'Anna també incideix en la importància d'identificar els aspectes més rellevants de les persones ateses, amb la finalitat de poder "invertir tots els recursos a preservar el seu estil de vida, els seus hàbits i els seus valors, acompanyant-les i motivant-les en les activitats de la vida diària com si fossin al seu domicili".

Anna Gasca directora Residència Torreblanca