El 21 de setembre es celebrava el dia Mundial de l’Alzheimer. Al voltant d’aquesta data, en places i carrers, serveis i associacions d’atenció a persones grans, es generen accions culturals, festives i reivindicatives orientades a sensibilitzar i compartir. Nosaltres ens hi hem sumat.

A nivell mundial la demència afecta a uns 35,6 milions de persones. Una mica més de la meitat (58%) viuen en països d’ingressos baixos i mitjans. Cada any es registren 7,7 milions de nous casos. Es calcula que entre un 2% i un 8 % de la població de 60 anys i més pateix demència en un determinat moment. Es preveu que el nombre total de persones amb demència pràcticament es dupliqui cada 20 anys, de manera que passaria de 65,7 milions en el 2030 a 115,4 milions en el 2050.

Bona part d’aquest increment es pot atribuir al fet que en els països d’ingressos baixos i mitjans el nombre de persones amb demència tendirà a augmentar cada vegada més.

La demència és una de les principals causes de discapacitat i dependència entre les persones grans al món sencer i té un impacte físic, psicològic, social i econòmic en els cuidadors, les famílies i la societat en general.

En l’històric de Suara hi ha un recorregut important vinculat a la gestió de serveis adreçats a la gent gran. Els acollim i cuidem. I ho fem, com ens va ensenyar el doctor emèrit de la Universitat de Barcelona, Jordi Savater Pi: observant, coneixent i valorant en el dia a dia, des de la professionalitat i l’experiència, revisant i actualitzant, incorporant tècniques i mètodes d’intervenció innovadors.

Volem posar de relleu l’acompanyament que fem a les famílies. D’aquesta manera tanquem el cercle realitzant atenció domiciliaria, en els centres de dia, en l’estada residencial i les cures pal·liatives, així com l’acompanyament al dol. Ho fem des de la corresponsabilitat, amb una acció global i coordinada que integra tots els actors vinculats des d’un model centrat en la persona. La diversitats de mirades de les diferents cultures professionals afavoreixen el diàleg, la reflexió i l’aprofundiment, i ens permet vehicular el coneixement a través d’aquesta xarxa per arribar a tots els centres i serveis del nostre entorn.

Constatem que les persones afectades per la malaltia d’Alzheimer o altres tipus de demències gaudeixen en l’actualitat d’ unes condicions d’atenció molt millors que fa tot just vint i cinc anys; avenços en la investigació, millors tractaments farmacològics i no farmacològics, Llei de la Dependència…

En aquestes dates fem una mirada enrere de satisfacció per la  dignitat del camí compartit i ens plantegem com a fita l’anhel de treballar amb molta il·lusió per la cerca d’un futur que ens ha d’aportar millores a tots els col·lectius que ens veiem “tocats” pels efectes de la malaltia.

Maite Sagristà. Directora Operativa Clients Privats de Suara Cooperativa