Quan parlem de dependència ens referim a un estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l’edat, la malaltia o la discapacitat i relacionades amb la manca o pèrdua d’autonomia física, mental, intel•lectual o sensorial, necessiten l’atenció d’una altra persona o ajuda per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària.

El reconeixement oficial de la situació de dependència és un requisit bàsic per accedir a

les prestacions econòmiques i de serveis socials reconegudes per la Llei de la dependència. 

Es determinen tres graus que es classifiquen segons la necessitat d’ajuda que té una persona per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària.

El reconeixement oficial del grau de dependència comporta el dret a accedir a determinades prestacions de serveis socials i prestacions econòmiques, que sovint molta gent desconeix.

Existeixen les prestacions de serveis socials, que són de caràcter prioritari i es faciliten a través de l'oferta pública de la Xarxa de serveis socials mitjançant centres i serveis públics o privats concertats degudament acreditats, com per exemple Suara. En cas que no sigui possible atendre mitjançant algun d'aquests serveis (públics o concertats), s'atorguen prestacions econòmiques vinculades, en tot cas, a l'adquisició de serveis.

Pel que fa a les prestacions econòmiques, hi ha tres tipus, la vinculada al servei que es coneix com a PEV, la prestació econòmica per cures a l'entorn familiar i suport a persones cuidadores no professionals i la prestació econòmica per a l'assistència personal.

Cal saber també que existeixen ajudes per facilitar l'autonomia personal i que s'ofereixen segons la situació personal (grau de dependència, renda i patrimoni), l'entorn familiar i la disponibilitat de serveis al lloc de residència de la persona amb dependència.

Trobareu més informació a la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i si voleu saber com tramitar els graus de dependència i les possibles ajudes i prestacions, us podeu descarregar la nostra guia gratuïta on s’explica com fer-ho, en aquest enllaç a l’apartat de “Sol·licita la guia”.  

L’organisme responsable de tramitar i gestionar el reconeixement del grau de dependència és la Generalitat de Catalunya i l’organisme per demanar les prestacions vinculades són els Serveis Socials de cada territori.