Com prevenir els accidents a la llar?

Les taxes de morbiditat d’accidents a la llar entre les persones grans han augmentat considerablement els darrers anys, fins a arribar a ser la cinquena causa de mort entre les persones grans. La informació sobre riscos i la disposició dels elements a la llar són eines efectives per a la seva prevenció.

Les persones més grans de 65 anys estan particularment en risc de patir accidents domèstics. Els contratemps més habituals són les caigudes, les intoxicacions i les cremades. Tanmateix no cal deixar de banda altres accidents com els ofegaments i les asfixies, les electrocucions i els incendis. I, on és més habitual tenir aquests accidents? Dins de casa i mentre realitzen les activitats de la vida diària, per situacions personals com ara pèrdua de visió, polimedicació, pèrdua d’autonomia, dificultats en la marxa i/o deteriorament cognitiu. Amb tot plegat, hi ha una bona notícia: tots els accidents en la llar es poden prevenir.

Quines coses podem afavorir en la llar de la persona gran per ser una llar més segura? 

Oferim tot seguit algunes recomanacions que faran que la llar sigui menys propensa als accidents domèstics, sigui més còmode i també més adaptada a les capacitats actuals de la persona més gran de 65 anys.

La cuina
El terra ha d’estar en bon estat, sec i net, i és més segur si instal·lem un sòl antilliscant. Els estris que fem servir de forma habitual els hem de tenir a l’abast. És útil també disposar de detectors de fum o fuites de gas.

El bany
Es recomana substituir la banyera pel plat de dutxa i instal·lar un terra antilliscant. Resulta molt útil col·locar barres de suport a la banyera, al lavabo i al vàter. Fer més alt l’inodor disminueix els esforços en seure’s/alçar-se i evita riscos de lliscaments o caigudes

El dormitori
Hem d’evitar estances molt carregades de mobiliari i decoracions. La distribució dels mobles ha de permetre els desplaçaments amb el caminador, bastó o crosses, així com el pas de cadires de rodes. L’alçada del llit ha d’adequar-se a les necessitats de la persona gran i el matalàs no ha d’enfonsar-se. A l‘armari, la roba ha d’estar accessible i els estris de tauleta, llums.., han d’estar a una alçada i accessibilitat adequades a les capacitats personals.

Els mobles
És recomanable que el mobiliari sigui escàs, especialment en zones de pas i en les estances més utilitzades. Tanmateix és preferible prescindir de catifes i estores, perquè poden provocar ensopecs. Les cadires, butaques i sofàs han de ser ferms, no enfonsar-se, tenir reposa-braços i una alçada adequada a la mida de la persona gran. El desordre pot provocar caigudes.

La il·luminació
S’aconsella que la llum sigui àmplia i indirecta en totes les àrees i que no provoquin lluentors. Resulta  útil tenir un llum pilot encès durant la nit en estances i llocs de pas que faciliti veure millor en els desplaçaments. Els interruptors de la llum han d’estar a una alçada que faciliti arribar-hi i per a ajudar a la seva localització és recomana que siguin d’un color que contrasti amb el de la paret i/o es poden posar adhesius lluminosos que es vegin en la foscor.

Les finestres i portes
És millor que siguin de corriment per evitar accidents quan s’obren cap a dins o fer massa força física a l’obrir-les. Els poms de les portes han de tenir maneres accessibles i ser amples per facilitar el pas amb cadires de rodes, caminadors... Si les portes del bany tenen tancament de seguretat, es recomana que es puguin obrir des de l’exterior. 

Val a dir que fer aquestes adaptacions pot resultar molt costós, però les administracions públiques ofereixen ajudes i subvencions perquè sigui possible dur-les a terme. Us podeu informar a través del vostre Ajuntament.


 

Etiquetes