La ingesta de medicaments entre les persones grans

En el tractament i prevenció de moltes malalties, els medicaments tenen un paper imprescindible. Ara bé, cal tenir en compte el seu ús, eficàcia, i l’aparició d’interaccions o efectes adversos. Les persones grans són un grup de risc elevat de patir els efectes negatius dels medicaments.
El procés d’envelliment en moltes ocasions provoca la progressiva aparició de malalties i alteracions, que comporten un increment del consum de medicaments de forma puntual i/o crònica. La polimedicació suposa un risc per les persones grans, tant per la presa de molta medicació en un moment de vida en que els òrgans funcionen amb més lentitud o dificultat, com per la necessitat de tenir un bon control dels fàrmacs que es prenen.

Interaccions entre medicaments

A partir dels 65 anys, les nostres funcions vitals, renals i hepàtiques, es troben disminuïdes. Això comporta una més lenta transformació i eliminació dels fàrmacs, afavorint la seva acumulació dins del nostre cos i l’aparició d’efectes no desitjats. Tanmateix les patologies tenen una repercussió entre elles en major impacte que en edats més joves, i els mecanismes de defensa són més limitats. En resum, l’envelliment comporta una sèrie de modificacions en l’organisme de manera que les persones grans no responen de la mateixa manera als medicaments que els altres grups d’edat. Prendre diversos medicaments a la vegada pot provocar efectes diferents als previstos.


Les interaccions entre medicaments en persones pluri-medicades poden a arribar a ser molt perjudicials per la salut. Les interaccions més freqüents entre medicaments són:

 

  •  La duplicitat. Si prenem medicaments distintes però amb ingredients actius similars, podríem estar rebent més dosi o ingredients dels que realment necessitem. Un exemple és quan prenem un ibuprofè genèric diari i davant d’un procés agut se’ns recepta un medicament antiinflamatori.
  • L’antagonisme (oposició). Les medicines amb components actius que tenen efectes oposats en el cos, poden interactuar entre ells i això provocar una disminució de l’efectivitat d’un o altre, o d’ambdós. Així per exemple un descongestionant pot ocasionar antagonisme quan es pren amb un fàrmac per baixar la pressió arterial, doncs el primer pot pujar la tensió.
  • L’alteració. Un medicament pot canviar la manera com el cos absorbeix o metabolitza un altre medicament diferent. Per exemple l’aspirina pot canviar la manera com els medicaments anticoagulants funcionen.

Algunes recomanacions per evitar les interaccions entre medicaments i els seus efectes adversos són:

  •  Informar al nostre metge de família de tots els fàrmacs que prenem, inclòs si prenem quelcom només per un període temps molt curt; cal donar-li informació també de qualsevol suplement d’herbes, vitamines i minerals que estiguem prenent.
  •  Assegurar-nos de que coneixem quins ingredients conté el fàrmac i d’entendre qualsevol advertència o possible efecte advers i interacció. Els anticongestius pel nas per reduir els efectes dels refredats, poden tenir efectes adversos si patim de pressió arterial alta,  diabetis o malalties del cor. Els antiàcids per alleugerir la indigestió o l’acidesa estomacal, solen tenir entre els seus components lactosa, i cal doncs que estiguin controlats en les persones que pateixen intolerància a la llet. I els laxants per alleugerir ocasionalment l’estrenyiment, afecten als ronyons de les persones amb dificultats renals, doncs contenen fosfats, potassi o magnesi.
  •  No afegir els medicaments a begudes calentes, a menys que el prospecte ho digui. L’escalfor pot fer que el medicament funcioni de forma diferent.
  • Quan prenem qualsevol medicació, és important que estiguem atents a qualsevol canvi en el nostre cos i de com ens estem sentint. Pot ser difícil saber si un símptoma és per causa de la malaltia que estem tractant o per una possible interacció o efecte advers que el medicament estigui causant. Cal informar al nostre metge.

Tenir un bon control de el pla de medicació de la persona gran

És molt recomanable que sapiguem en tot moment quins són els fàrmacs que prenem i per a què serveixen. També és important que tinguem clar com i quan prendre el medicament i quina serà la durada de l'tractament. Resulta interessant revisar la pauta de medicació amb el nostre metge com a mínim, una vegada cada sis mesos.

Portar un bon control de la medicació que prenen és una cosa molt important per a la nostra salut. No obstant això si prenem moltes pastilles, resulta important tenir-les ordenades en pastillers, controlar bé els horaris que les hem de prendre i no saltar-se cap presa de medicació, llevat que alguna causa de salut ho requereixi.