L’estimulació cognitiva té com a objectiu conservar la capacitat intel·lectual i mostrar estratègies i accions que permetin alentir i compensar els canvis en el processament mental que es produeix degut a l’augment de l’edat.

La pandèmia, i especialment els mesos de confinament, han perjudicat les persones amb Alzheimer i demència i han posat en relleu la importància de tractar aquesta malaltia. Amb les persones confinades a casa, sense poder anar als centres de dia ni participar a les teràpies d’estimulació cognitiva degut a la crisi sanitària, les famílies i les persones  especialistes han comprovat com aquest trastorn neurològic progressiu s’ha accelerat. 

S’ha comprovat que el programa terapèutic com el conjunt d’activitats no farmacològiques alenteixen el deteriorament de les persones grans i persones amb demència. 

L’estimulació cognitiva és el conjunt d’activitats destinades a millorar i/o mantenir les capacitats  cognitives  (per exemple: memòria, expressió verbal, percepció visual, càlcul, raonament....) d’una persona al  llarg del temps.

L’estimulació cognitiva és una intervenció terapèutica que no només ajuda, a alentir la progressió del deteriorament en les persones amb diagnòstic de demència sinó també a les  persones grans pels efectes del pas del temps, el que  anomenem  “envelliment  associat a l’edat”. 

Tots aquests exercicis tenen un doble objectiu: evitar la desconnexió de l’entorn,  enfortir les relacions socials i potenciar l’autoestima.

Les sessions d’estimulació cognitiva tenen una durada aproximada de 50/60 minuts i es poden fer amb l’assiduïtat que vulguem (2/3 vegades a la setmana). Les tasques sempre s’inicien amb exercicis d’orientació seguides de tasques  amb diferent grau de dificultat (memòria, càlcul, lectura, escriptura, raonament...). 

Els principis bàsics d’intervenció són: 

  • PACIÈNCIA
  • COMPRENSIÓ
  • ADAPTACIÓ
  • FLEXIBILITAT  

Com qualsevol entrenament , tot depèn de la constància i de la voluntat que li posem, sense oblidar que totes les activitats que realitzem han de contenir una bona dosis d’HUMOR, ja que tot allò que fem amb humor es recorda  més fàcilment, a més a més ens assegurem  la motivació per la següent sessió. 

Mari Carmen Roldan Jimenez, psicòloga del centre de dia Primer de Maig del Prat de Llobregat