Cuidar-se per “fer-se gran”

Arribar a la vellesa amb possibilitats de fer esport, tenir una salut excel·lent i gaudir d’un alt nivell de benestar, és més que possible. Els següents consells els podem posar en pràctica en etapes prèvies a la vellesa. Envellir d’una manera saludable és la clau, i no suposa cap lluita contra la naturalesa, sinó que s’ha de ser capaç de modificar la conducta i tenir en compte variables de salut biològica, psicològica i social per poder adaptar-se amb èxit als canvis que es presenten al llarg del cicle vital. Amb constància i motivació, podem arribar a l’envelliment saludable si convergeixen les tres circumstàncies següents:

  • Baixa probabilitat de desenvolupar malalties o incapacitats en el procés d’envelliment (disminució dels factors de risc des de ja altres etapes més primerenques: evitar consum alcohol i drogues entre els joves, cura de l’alimentació en totes les etapes, cura de l’estrès laboral en l’etapa d’adulta i evitar el sedentarisme..., entre d’altres).
  • Elevada capacitat funcional (manteniment de les funcions cognitives i físiques, sobretot per a l’etapa adulta).
  • Compromís actiu amb la cura emocional, psicològica i social per a totes les etapes (manteniment d’unes òptimes relacions interpersonals i de l’activitat productiva, atenció a la pròpia salut emocional...).

Amb això, alguns consells facilitadors d’aquestes circumstancies, serien:

  1. Mantenir l’activitat física necessària per a la vida en societat. Mantenir-se actiu al llarg del cicle vital (en l'adolescència i la joventut, participar d’esports, no passar-se gaire estona davant la televisió.; a l’edat adulta, caminar, anar al gimnàs o no dur una vida sedentària) facilita un envelliment cardio-saludable. Tanmateix mantenir-se actiu ajuda a la reducció de la hipertensió, la millora de la regulació de la glucosa – i per tant de la diabetis-, i això facilitarà que en la vellesa puguem fer més fàcilment una activitat física regular.
  2. Mantenir una composició corporal saludable: el greix, els músculs i els ossos. Si al llarg de la vida manteníem una alimentació correcte i una pràctica habitual d’exercici físic, estem col·laborant en el manteniment d’una composició corporal saludable que facilitarà l’exercici físic a la vellesa. Així, en les etapes adolescents hem d’evitar el consum per exemple de massa brioixeria, la mala alimentació en la joventut i l’edat adulta. Tant en els joves com en la gent gran, el sobrepès i l’obesitat estan associats al risc de patir diabetis, hipertensió, malalties cardiovasculars, alteracions de la son, problemes de mobilitat i una major possibilitat de patir discapacitats quan som vells. Hem de cuidar el nostre cos amb l’alimentació: cal seguir una dieta correcta (amb prou calci i vitamines), limitar el consum de determinats aliments no beneficiosos i prendre el sol de manera prudent (5-10 minuts al dia). Amb el pas dels anys, la quantitat de múscul tendeix a disminuir de manera natural i com a conseqüència del desús i la inactivitat. Una pèrdua important de massa muscular sol comportar, entre d’altres factors, la pèrdua de capacitat física i independència en la vellesa. És important tanmateix tenir cura de la pròpia imatge personal i el propi cos, doncs una bona imatge personal fa sentir-se còmode amb un mateix i és una bona mesura pel bon autoconcepte i bona autoestima, factor que com hem vist amb el cas presentat facilita també que tinguem confiança en les pròpies capacitats a l’arribar a l’etapa de la vellesa.
  3. Adequar la nutrició. A causa del pas dels anys i sobretot a la pèrdua de massa muscular que com hem vist accelera a l’edat adulta, es produeix una reducció del metabolisme basal. Això fa que en etapes més joves (adolescència i joventut, haguem de tenir una ingesta energètica superior perquè, també donada la major activitat, el nostre metabolisme sigui fort, que no pas en les persones grans on la reducció d’activitat necessita reduir ingesta. Sempre hem de tenir en compte l’activitat al llarg de la vida i que la ingesta doni garantia en cada moment vital la correcta aportació de tots els micronutrients necessaris. En etapes adultes i de vellesa, per exemple, és també recomanable una dieta baixa en sal, amb poca quantitat de greixos especialment saturats, alhora que equilibrada. Per últim, es important recordar que cal beure suficient líquid, especialment aigua, al llarg de tota la vida.
  4. Prevenir el declivi de la funció mental. Funcions cognitives com ara la velocitat del processament de la informació i la memòria a curt i llarg termini mostren una davallada progressiva amb l’edat. Aquest descens en la capacitat cognitiva acostuma a anar associat a canvis en l’estructura i la funcionalitat del cervell que es poden reduir gràcies a l’activitat física regular, que també ajudarà a l’activitat física en la vellesa. L’exercici regular al llarg de la vida, conjuntament amb una correcta nutrició, són dues de les accions que més positivament influeixen en l’envelliment saludable del cervell.
  5. Mantenir una actitud positiva davant la vida. Mantenir a ratlla l'estrès durant l’etapa adulta laboral, viure les diferents etapes i transits vitals, o situacions de pèrdua, canvis., amb actitud constructiva i positiva, allunyades d’estats d’ansietat o depressió, ajuden a envellir de forma activa i saludable. També el manteniment de l’autonomia, l'auto acceptació dels canvis i el fet d’envellir en l’edat adulta i la recerca d’adaptacions positives, les relacions satisfactòries amb els altres al llarg del cicle vital, el manteniment d’objectius i fites en la vida i l’apoderament personal, ajuden a l'envelliment actiu i saludable.

Envellir implica canvis en tots els àmbits de la vida, des del físic fins al mental, passant pel social, l'emocional i el sexual, entre altres. Alguns d'aquests canvis poden considerar-se positius i altres negatius. El repte consisteix en aprofitar al màxim les parts bones d'envellir mentre es prenen mesures proactives per a mantenir la salut i minimitzar els aspectes negatius.

Et convidem a descarregar-te les 10 recomanacions per a un envelliment saludable i a compartir-lo amb els teus. ⬇️

 10 recomanacions per envellir saludablement